Home > Publications

QUICK LINKS

HOT PRODUCTS

Publications

AcceGen is dedicated to providing high-quality cell products and services to help scientists with solutions. View the publication list below to learn how scientists like you are using AcceGen products in their unique research.

We Give You Credit for Using Our Product or Service

When you publish your research, please cite our product as “AcceGen Biotech Cat.# XXX-0000”. In return, we’ll give you a $100 coupon. Simply click here and submit your paper’s PubMed ID (PMID).

More publications are being updated, if your published research is not in our list, please submit your PMID online or contact inquiry@accegen.com.

Hottest Publications

Date Published: 15-Jan-24

 • Authors: Naveen Mekala, Jayshil Trivedi, Priyanka Bhoj, Namdev Togre, Slava Rom, Uma Sriram, Yuri Persidsky
 • Journal: Cell communication and signaling
 • IF: 8.2
 • DOI: 10.1186/s12964-023-01461-1
 • PMID: 38225580
 • Cited AcceGen Product/Service: Human Pulmonary Alveolar Epithelial Cells

Date Published: 13-Jan-24

 • Authors: Jyun-Yuan Huang, Tzyy-Yue Wong, Ting-Yuan Tu, Ming-Jer Tang, Hsi-Hui Lin, Yuan-Yu Hsueh
 • Journal: Molecules
 • IF: 4.6
 • DOI: 10.3390/molecules29020402
 • PMID: 38257315
 • Cited AcceGen Product/Service: Immortalized Human Skin Fibroblast – SV40

Date Published: 22-Dec-23

 • Authors: Ching-Tien Lee, Kun-Der Lin, Cheng-Fang Hsieh, Jiz-Yuh Wang
 • Journal: Biomedicines
 • IF: 4.7
 • DOI: 10.3390/biomedicines12010036
 • PMID: 38255143
 • Cited AcceGen Product/Service: BV-2

Date Published: 30-Nov-23

 • Authors: Md Sariful Islam Howlader, Prateeksha Prateeksha, Surajit Hansda, Prathyusha Naidu, Manjusri Das, Derek Barthels, Hiranmoy Das
 • Journal: Biomed Pharmacother
 • IF: 7.5
 • DOI: 10.1016/j.biopha.2023.115971
 • PMID: 38039760
 • Cited AcceGen Product/Service: BV-2

Date Published: 28-Nov-23

 • Authors: Yang Feng, Jaewon Lee, Liping Yang, Mary Beth Hilton, Karen Morris, Steven Seaman, Veera V Shivaji R Edupuganti, Kuo-Sheng Hsu, Christopher Dower, Guojun Yu, Daeho So, Pradip Bajgain, Zhongyu Zhu, Dimiter S Dimitrov, Nimit L Patel, Christina M Robinson, Simone Difilippantonio, Marzena Dyba, Amanda Corbel, Falguni Basuli, Rolf E Swenson, Joseph D Kalen, Sreedhar Reddy Suthe, Myer Hussain, James S Italia, Colby A Souders, Ling Gao, Martin J Schnermann, Brad St Croix
 • Journal: Cell reports
 • IF: 8.8
 • DOI: 10.1016/j.celrep.2023.113503
 • PMID: 38019654
 • Cited AcceGen Product/Service: IMR-5

Date Published: 28-Nov-23

 • Authors: Shaela Wright, Xujie Zhao, Wojciech Rosikiewicz, Shelby Mryncza, Judith Hyle, Wenjie Qi, Zhenling Liu, Siqi Yi, Yong Cheng, Beisi Xu, Chunliang Li
 • Journal: Nature communications
 • IF: 16.6
 • DOI: 10.1038/s41467-023-43264-5
 • PMID: 38016946
 • Cited AcceGen Product/Service: MOLM-13

Date Published: 21-Nov-23

 • Authors: Aitor Larrañaga, Carlos Bello-Álvarez, Erlantz Lizundia
 • Journal: Biomacromolecules
 • IF: 6.2
 • DOI: 10.1021/acs.biomac.3c00710
 • PMID: 37988418
 • Cited AcceGen Product/Service: BV-2

Date Published: 09-Nov-23

 • Authors: Gregory W Busey, Mohan C Manjegowda, Tao Huang, Wesley H Iobst, Shardul S Naphade, Joel A Kennedy, Catherine A Doyle, Philip V Seegren, Kevin R Lynch, Bimal N Desai
 • Journal: The Journal of general physiology
 • IF: 3.8
 • DOI: 10.1085/jgp.202313419
 • PMID: 37943249
 • Cited AcceGen Product/Service: BV-2

Date Published: 28-Oct-23

 • Authors: Jingjing Huang, Huayang Pan, Jing Sun, Jiaming Wu, Qiyue Xuan, Jinge Wang, Shanjia Ke, Shounan Lu, Zihao Li, Zhigang Feng, Yongliang Hua, Qingan Yu, Bing Yin, Baolin Qian, Menghua Zhou, Yanan Xu, Miaoyu Bai, Yingmei Zhang, Yaohua Wu, Yong Ma, Hongchi Jiang, Wenjie Dai
 • Journal: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research
 • IF: 11.3
 • DOI: 10.1186/s13046-023-02865-0
 • PMID: 37891677
 • Cited AcceGen Product/Service: WRL 68

Date Published: 27-Oct-23

AcceGen Scroll Top Button